Kancelaria zajmuje się również kompleksową obsługą w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzi w szczególności sprawy:

 • o rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie
 • o separację
 • o alimenty dla małoletnich dzieci
 • o alimenty dla małżonka
 • ze stosunków majątkowych:
  • o podział majątku dorobkowego
  • o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
  • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
  • o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym
  • o zwrot nakładów i wydatków na majątek osobisty
 • o zakresie odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi
 • o ustalenie ojcostwa
 • o zaprzeczenie ojcostwa
 • o unieważnienie uznania dziecka
 • o nadanie nazwiska ojca
 • o zmianę nazwiska
 • z zakresu władzy rodzicielskiej
 • z zakresu ubezwłasnowolnień

 Kancelaria Adwokacka Dagmara Ewa Ciborowska © All Rights Reserved.

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Dagmara Ewa Ciborowska z siedzibą w Piszu przy ul. Lipowej 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytanie kierowane do kancelarii poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

serwer.ovh by RCz