Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności w sprawach:

 • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę
 • wytaczania powództw o przywrócenie do pracy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • odszkodowań
 • uchylenia kar porządkowych
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikami
 • wynagrodzeń za pracę
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
 • odpraw
 • świadectw pracy
 • mobbingu
 • odwołań od orzeczeń ZUS
 • ustalania prawa do renty i innych świadczeń

 Kancelaria Adwokacka Dagmara Ewa Ciborowska © All Rights Reserved.

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Dagmara Ewa Ciborowska z siedzibą w Piszu przy ul. Lipowej 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytanie kierowane do kancelarii poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

serwer.ovh by RCz