Kancelaria świadczy również pomoc prawną w sprawach karnych, w szczególności:

 • udział w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona w sprawach karnych
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
 • reprezentacja klienta w postępowaniu karnym wykonawczym:
  • wnioski o odroczenie wykonania kary,
  • wnioski o zawieszenie wykonana kary,
  • o przerwę w odbywaniu kary,
  • o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • o wyrok łączny
 • przygotowanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie wniosków o naprawienie szkody i zadośćuczynienie oraz pozwów cywilnych w procesach adhezyjnych

 Kancelaria Adwokacka Dagmara Ewa Ciborowska © All Rights Reserved.

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Dagmara Ewa Ciborowska z siedzibą w Piszu przy ul. Lipowej 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytanie kierowane do kancelarii poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

serwer.ovh by RCz