Pomoc prawna udzielana jest również w zakresie prawa administracyjnego, która polega w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych
  • reprezentacji przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • reprezentacji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • przygotowywaniu zażaleń
  • przygotowywaniu skarg i odwołań od decyzji administracyjnych
  • sprawami dotyczącymi statusu cudzoziemców w Polsce

 Kancelaria Adwokacka Dagmara Ewa Ciborowska © All Rights Reserved.

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Dagmara Ewa Ciborowska z siedzibą w Piszu przy ul. Lipowej 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na zapytanie kierowane do kancelarii poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

serwer.ovh by RCz