Kancelarii oferuje również pomoc prawną w zakresie windykacji należności zarówno wierzycielom jak i dłużnikom.

  • mediacje i ugody pomiędzy dłużnikami i wierzycielami
  • monitoring zaległości
  • zabezpieczenia umów
  • zawezwania do próby ugodowej
  • prowadzenie i reprezentacji klienta w sądowych postępowaniach nakazowych, uproszczonych, upominawczych i zwykłych
  • przygotowywanie środków odwoławczych w postępowaniu egzekucyjnym
  • przygotowywanie skarg na czynności komornika
  • reprezentacja klienta w postępowaniu egzekucyjnym