Kancelaria zajmuje się również kompleksową obsługą w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzi w szczególności sprawy:

 • o rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie
 • o separację
 • o alimenty dla małoletnich dzieci
 • o alimenty dla małżonka
 • ze stosunków majątkowych:
  • o podział majątku dorobkowego
  • o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
  • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
  • o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym
  • o zwrot nakładów i wydatków na majątek osobisty
 • o zakresie odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi
 • o ustalenie ojcostwa
 • o zaprzeczenie ojcostwa
 • o unieważnienie uznania dziecka
 • o nadanie nazwiska ojca
 • o zmianę nazwiska
 • z zakresu władzy rodzicielskiej
 • z zakresu ubezwłasnowolnień