Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności w sprawach:

 • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę
 • wytaczania powództw o przywrócenie do pracy
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • odszkodowań
 • uchylenia kar porządkowych
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikami
 • wynagrodzeń za pracę
 • odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy
 • odpraw
 • świadectw pracy
 • mobbingu
 • odwołań od orzeczeń ZUS
 • ustalania prawa do renty i innych świadczeń