Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego. Specjalizuje się w szczególności w sprawach:

  • ochrony własności lub posiadania
  • stwierdzenia zasiedzenia
  • dotyczących współwłasności
  • dotyczących służebności
  • projektów i opiniowania umów
  • wykonania umów i roszczeń związanych z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
  • odszkodowań, zadośćuczynień wieczystoksięgowych