Pomoc prawna udzielana jest również w zakresie prawa administracyjnego, która polega w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych
  • reprezentacji przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • reprezentacji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • przygotowywaniu zażaleń
  • przygotowywaniu skarg i odwołań od decyzji administracyjnych
  • sprawami dotyczącymi statusu cudzoziemców w Polsce