Wysokość honorarium jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem lub po zapoznaniu się przez Kancelarię z materiałami sprawy.

Przy stałej obsłudze Firm istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w systemie ryczałtowym (określeniu z góry sumy wynagrodzenia) lub systemie godzinowym (ustalaniu wysokości wynagrodzenia w zależności od poświęconego czasu na wykonanie danego zadania, którego długości nie można oszacować z przyczyn niezależnych od Kancelarii).

W sprawach, które zostaną przekazane do prowadzenia, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia. W wyjątkowych sytuacjach istnieje również możliwość rozłożenia honorarium na raty.